Documenten

Voor het verwerkingsregister AVG van de griffie klikt u hier. 

In het menu hiernaast vindt u documenten van de gemeenteraad.
De opties Moties en Amendementen worden nog ingevuld.