Begroting

Wat willen we als gemeente komend jaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat kost dat? Dat leest u in de begroting. In de programmarekening (of jaarrekening) legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Wat is er in het afgelopen jaar gedaan en wat heeft dat gekost?

Begroting 2022