Spoorboekje

Op 26 oktober en 2 november 2022 wordt de programmabegroting 2023 en de eerste wijziging op deze begroting door de gemeenteraad behandeld in de Stadshal van Theater De Kampanje.

Op 26 oktober start de vergadering om 20.00 uur en op 2 november om 16.00 uur.

Voor beide dagen is een tijdschema opgesteld, het zogenaamde spoorboekje. Deze treft u aan in onderstaande link:

Spoorboekje