Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Indien u uw brief wel openbaar wilt laten publiceren kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via griffie@denhelder.nl.

Wij verzoeken u uw brief te richten aan het bestuursorgaan dat het onderwerp behandelt (de burgemeester, het college van b&w en/of de raad).

De lijst met ingekomen stukken wordt wekelijks aan de raadsleden beschikbaar gesteld.

 

Via deze link vindt u de voorlopige lijst met ingekomen stukken die ter kennisname is aangeboden aan de raadsleden. De lijst wordt in de regel een keer per week op donderdag vernieuwd.

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

2021-058564 - Aanbevelingen partijprogramma gemeenten prov NH

2021-058564-Aanbevelingen-partijprogramma-gemeenten-prov-NH.pdf PDF, 589.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-12-2021
Laatst gewijzigd
07-12-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-056271 - Sportfederatie Den Helder - Status gesprek wethouder

2021-056271-Sportfederatie-Den-Helder-Status-gesprek-wethouder.pdf PDF, 82.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
02-12-2021
Laatst gewijzigd
02-12-2021 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-051872 - Dhr. Minneboo - Project 'Dijkzone'

2021-051872-Dhr-Minneboo-Project-Dijkzone.pdf PDF, 108.07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2021
Laatst gewijzigd
10-12-2021 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-029347 - Dhr. Bekker - Bewonersbrieven Van Foreestweg

2021-029347-Dhr-Bekker-Bewonersbrieven-Van-Foreestweg.pdf PDF, 1.28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2021
Laatst gewijzigd
13-07-2021 12:43
Zichtbaarheid
Openbaar