Overige informatiebronnen

-       Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: https://www.raadsleden.nl/

-       Vereniging van Nederlandse Gemeenten: https://vng.nl/artikelen/commissie-raadsleden-griffiers

-       https://vng.nl/artikelen/vng-raadsledennieuwsbrief

-       link naar Lokale wet- en regelgeving: Overheid.nl

-       Agressieprotocol voor politieke ambtsdragers

-       vereniging voor griffiers: https://www.griffiers.nl/