Overzicht Raadsinformatiebrief

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
14-12-2017 RI: Effecten septembercirculaire 2016 over de verdeling van het Gemeentefonds.pdf
Ter kennisname
14-12-2017 RI: Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam periode 2018-2021 onderbrengen bij Ontwikkelings.pdf
Ter kennisname
14-12-2017 RI: Masterplan ICT van de Regionale UtvoeringsDienst (RUD) Noordholland Noord.pdf
Ter kennisname
14-12-2017 Bijlage bij RI17.0141 Prestatieafspraken corporaties jaarschijf 2018.pdf
14-12-2017 RI: Uitvoering Prestatieafspraken gemeente Den Helder 2016 - 2021, Jaarschijf 2018.pdf
Ter kennisname
07-12-2017 RI: Start kort geding procedure i.v.m. beslaglegging Middenweg 172-174.pdf
Ter kennisname
06-12-2017 RI: Stand van zaken samenwerking brede school Drooghe Bol.pdf
Ter kennisname
06-12-2017 RI: Verkenning tweede aandeelhouder Port of Den Helder.pdf
Ter kennisname
06-12-2017 RI: Evenementensubsidies 2018..pdf
Ter kennisname
29-11-2017 resultaat van beoordeling toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017.pdf
behorend bij RI17.0129
29-11-2017 RI: Oordeel IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017.pdf
Ter kennisname
23-11-2017 JSF en JOC.pdf
23-11-2017 RI: Gewijzigde gunningsdatum renovatie stadhuis.pdf
Ter kennisname
23-11-2017 RI: KopKwaliteitsCriteria.pdf
Ter kennisname
23-11-2017 RI: Vervolg dossier Middenweg 172-174 n.a.v. gerechtelijke uitspraak.pdf
Ter kennisname
16-11-2017 Reactie college op Boardletter 2017.pdf
Ter kennisname
14-11-2017 Onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoek naar HVC.pdf
Ter kennisname
09-11-2017 RI: Cofinanciering EFRO-project 'Port4Innovation'.pdf
Ter kennisname
08-11-2017 RI: onderzioeksrapport "Behoorlijke bijstand?" van de Nationale ombudsman.pdf
Ter kennisname
08-11-2017 RI: Wachtruimte station Den Helder.pdf
Ter kennisname
08-11-2017 RI: Moties inzake armoedeval en afschaffen eigen bijdrage WMO.pdf
Ter kennisname
24-10-2017 RI: Bovenwettelijke taken sociaal domein Den Helder 2016.pdf
Ter kennisname
19-10-2017 RI: Arbo-omstandigheden renovatie stadhuis.pdf
Ter kennisname
19-10-2017 RI: Begroting 2018.pdf
Ter kennisname
28-09-2017 RI: CPB-rapport over de circulaire economie van kunststof.pdf
Ter kennisname

Overzicht pagina's

( 1 - 25 van 92 documenten)