Overzicht Raadsinformatiebrief

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
10-12-2018 RI: motie D66 inzake vrijwilligersmanifestatie.pdf
Ter kennisname
29-11-2018 RI: Ondertekening intentieverklaring positieve gezondheid.pdf
Ter kennisname
29-11-2018 RI: Aanpassingen subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019.pdf
Ter kennisname
29-11-2018 RI: Uitvoering Prestatieafspraken gemeente Den Helder 2016-2021, Jaarschijf 2019.pdf
Ter kennisname
29-11-2018 RI: bedrijfsplan Port of den Helder.pdf
Ter kennisname
29-11-2018 RI: Invoering huisstijl.pdf
Ter kennisname
28-11-2018 RI: Proef gratis parkeren centrum.pdf
Ter kennisname
22-11-2018 Bijlage bij RI18.0104.pdf
22-11-2018 RI: Verzoek voor garantstelling Noordwest Ziekenhuisgroep.pdf
Ter kennisname
22-11-2018 RI: Betaling Ozb voetbalverenigingen en betaling grafrechten.pdf
Ter kennisname
22-11-2018 RI: Resultaten aanpak woon- en adresfraude en aanpak ondermijnende criminaliteit.pdf
Ter kennisname
09-11-2018 RI: Verlenging verscherpt inspectietoezicht Veilig Thuis.pdf
t.k.n. bijlage ter inzage bij de griffie (i.v.m. AVG)
09-11-2018 RI: aanleg glasvezel buitengebied Den Helder.pdf
Ter kennisname
09-11-2018 RI: Uitvoering motie CDA huisvesting arbeidsmigranten.pdf
Ter kennisname
09-11-2018 RI: Afronding onderzoek REASeuro - Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op de stranden.pdf
t.k.n., bijlage ligt er inzage bij de griffie (i.v.m. AVG)
09-11-2018 Bijlage RI18.0097 inzake effecten septembercirculaire 2018.pdf
09-11-2018 RI: Effecten septembercirculaire 2018 over de verdeling van het gemeentefondRs.pdf
Ter kennisname
24-10-2018 RI: stand van zaken inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering.pdf
Ter kennisname
24-10-2018 RI: Voortgang verduurzaming gemeentelijk vastgoed.pdf
Ter kennisname
24-10-2018 RI: Tweede herziene begroting Veilig Thuis 2018.pdf
Ter kennisname
24-10-2018 RI: Energietransitie Den Helder.pdf
Ter kennisname
16-10-2018 RI: Comissievraag regionale nota Bodembeheer.pdf
Ter kennisname
16-10-2018 RI: Actuele ontwikkelingen afvalinzameling c.a..pdf
Ter kennisname
27-09-2018 RI: Online magazine Samen Sociaal.pdf
Ter kennisname
27-09-2018 RI: Aanbiedingsbrief technische begroting.pdf
Ter kennisname

Overzicht pagina's

( 1 - 25 van 82 documenten)