Overzicht Raadsinformatiebrief

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
05-12-2019 RI19.0116: Voorstel Regiodeal 3e tranche.pdf
Ter kennisname
05-12-2019 RI19.0118: Illegaal dumpen en bijplaatsen afval.pdf
Ter kennisname
05-12-2019 RI19.0121: Stand van zaken werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.pdf
Ter kennisname
21-11-2019 RI19.0112: Kinderburgemeester Den Helder.pdf
Ter kennisname
15-11-2019 RI19.0071 Baggerbeheer Den Helder B.V. jaarrekening 2018.pdf
Ter kennisname
06-11-2019 RI19.0096 Septembercirculaire 2019.pdf
Ter kennisname
31-10-2019 RI19.0094: Onderzoek mogelijkheden tot het realiseren van een dierenbegraafplaats.pdf
Ter kennisname
31-10-2019 RI19.0101: Wmo taxivervoer.pdf
Ter kennisname
31-10-2019 RI19.0110: Motie lobbyprojecten.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0091 Lokale Inclusie Agenda Den Helder.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0098 Uitgangspunten laadpaalbeleid Den Helder.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0099 Nieuwe initiatieven budget Programma Energieneutraal.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0100 Gebiedsvisie Duinzoom - stand van zaken.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0103 Van der Vaartplantsoen.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0095 Jaarrekening 2018 Zeestad CV/BV.pdf
Ter kennisname
25-10-2019 RI19.0097 Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen nieuwe stadhuis op Willemsoord 66 en 72.pdf
Ter kennisname
11-10-2019 RI19.0092 Motie Driebaansweg Alkmaar - Den Helder.pdf
Ter kennisname
11-10-2019 RI19.0093 Baggerbeheer Den Helder B.V..pdf
Ter kennisname
11-10-2019 RI19.0090 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).pdf
Ter kennisname
07-10-2019 Bijlage RI19.0053 Directieverslag Luchthaven Den Helder BV 2018.pdf
07-10-2019 Bijlage RI19.0053 Jaarrekening 2018 Luchthaven Den Helder BV.pdf
07-10-2019 Bijlage RI19.0053 Controleverklaring bij jaarrekening 2018 Luchthaven Den Helder BV.pdf
07-10-2019 RI19.0053 Jaarrekening 2018 Luchthaven Den Helder BV.pdf
Ter kennisname
26-09-2019 RI19.0079: St van zaken samenwerking Lokale Omroep Stichting met de omroepen uit de buurtgemeenten.pdf
Ter kennisname
26-09-2019 RI19.0087: Project Snuffelfiets.pdf
Ter kennisname

Overzicht pagina's

( 1 - 25 van 79 documenten)