Overzicht Raadsinformatiebrief

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
09-07-2020 2020-029638 Archief Kritische Prestatie Indicatoren 2020
14-05-2020 2020-024818 Raadsinformatiebrief Up-date Noodverordening 30-04-2020
24-03-2020 RIB getroffen coronamaatregelen voor ondernemers
24-03-2020 RIB coronamaatregelen
10-03-2020 RI2020-010401 Openbare en opengestelde toiletten
10-03-2020 RI2020-010751 Werkbezoek Curacao
10-03-2020 RV2020-009657 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende Loden waterleidingen
25-02-2020 RI2020-008809 rapport Movares, middellange termijnoplossingen bereikbaarheid Den Helder
25-02-2020 Movares Bereikbaarheidsrapport definitief
20-02-2020 RI2020-007196 inkoop en aanbesteden
11-02-2020 Bijlage 3, Politiecapaciteit_Informatie voor Bm's voor gesprek met gemeenteraden
11-02-2020 RIB driehoek politiecapaciteit + Bijlagen 1 en 2
11-02-2020 RI2020-001001 Architectenselectie stadhuis + Bijlage
11-02-2020 RI2019-035310 Toezegging aanvullen lijst met maatregelen behorend bij de Verordening comfortabel wonen
11-02-2020 Indicatoren Helders Perspectief
11-02-2020 2020-033785 Resultaatbestemming 2019
11-02-2020 RI2020-003547 Uitvoering 'motie Julianadorp'
11-02-2020 RI2020-002621 Vastgesteld normenkader jaarrekening 2019
11-02-2020 2020-003439 Interbestuurlijk overleg tussen Minister Hugo de Jonge van VWS en bestuurders uit Noord-Holland Noord
11-02-2020 Rl19.0117 Regionale en bovenregionale ontwikkelingen sociaal domein

Overzicht pagina's

( 1 - 20 van 20 documenten)