Kadernota

Jaarlijks, tegen de zomer, plaatsen de fracties in de gemeenteraad hun politieke ‘bestellingen’ voor het jaar erop. In de zogenaamde kadernota die de raad dan vaststelt, staan globaal de voorkeuren en de kosten van de gemeente voor de komende jaren.

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2021 de definitieve Kadernota 2022-2025 vastgesteld.

Hieronder kunt u de inbreng lezen van de verschillende fracties, zoals deze in de raadsvergadering van maandag 28 juni 2021 zijn uitgesproken.

Beter voor Den Helder

CDA

VVD

PVV

D66

Senioren Actief Den Helder en omstreken

Stadspartij Den Helder

ChristenUnie

PvdA

Groenlinks

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

Gemeentebelangen