Kadernota

Tegen de zomer plaatsen de fracties in de gemeenteraad hun politieke ‘bestellingen’ voor het jaar erop. In de zogenaamde kadernota die de raad dan vaststelt, staan globaal de voorkeuren en de kosten van de gemeente voor de komende jaren.

Hieronder kunt u de inbreng lezen van de verschillende fracties, zoals deze in de raadsvergadering van woensdag 24 juni jl. zijn uitgesproken.

Beter voor Den Helder

CDA

VVD

PVV

D66

Senioren Partij

Stadspartij

ChristenUnie

PvdA

GroenLinks

Behoorlijk Bestuur

Gemeentebelangen

Fractie Dijk