Bijeenkomst analyseren trends (olv Argumentenfabriek)

Bijeenkomst analyseren trends (olv Argumentenfabriek)

  • 17 januari 2019 10:00 tot 13:00
  • locatie: Nader te bepalen
Direct opslaan in uw agenda

Een denksessie met interne en externe deskundigen over het analyseren en ordenen van de belangrijkste interne en externe trends en factoren als onderdeel van het proces naar de Kadernota 2020-2023.

Raadsleden kunnen bij deze sessie als toehoorder aanwezig zijn.

Terug