Bijeenkomst Energieneutraal

Bijeenkomst Energieneutraal

  • 27 maart 2019 19:30 tot 21:30
  • locatie: Helderse Vallei
Direct opslaan in uw agenda

Bedoeld voor raads- en commissieleden.

Wat gaat de gemeente Den Helder in 2019 doen om schone energie op te wekken? Wat gaat de gemeente doen om energie te besparen?

Landelijk maar ook regionaal zijn er de afgelopen periode veel ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de energietransitie in Den Helder. Ook lokaal gaan er dit jaar de nodige acties worden uitgevoerd. Sommige projecten kunnen we alleen doen. Voor andere werken we samen met onze partners. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de projecten die de gemeente zelf oppakt en de projecten waar de gemeente samen met andere partijen aan werkt.

Het programma voor de avond:

  • Opening door Wethouder Duijnker;
  • Landelijk beleid en de Regionale energiestrategie (Max van Gils);
  • Lokale energieakkoord en de energiemonitor (Herman Verhagen en Mark Valkering, HVC);
  • Lokale projecten (Willem Stam en Bart Wijnands), waaronder aandacht voor:

Warmtenet Marco van Soerland (HVC ) zal een presentatie komen geven over het warmtenet. Nico Tielens (geoloog, HVC) zal aanwezig zijn voor vragen over geothermie. Daarnaast zal Cees Wagemaker (HVC) ook aanwezig zijn voor algemene vragen over het warmtenet in Den Helder;

  • Workshop: Wat kunnen/moeten we extra doen binnen verschillende onderdelen om de doelstelling van een duurzame gemeente te halen?

Dit doen we aan de hand van 4 tafels: zonne-energie, windenergie, betrekken van bewoners, mobiliteit;

  • Korte toelichting van Raadswerkgroep duurzaamheid;
  • Afronding door Remco Duijnker en Katelijne van Spronsen (de Helderse Vallei)

Terug