Werkconferentie college en raad (vervalt)

Werkconferentie college en raad (vervalt)

  • 22 mei 2019 08:00 tot 21:00
  • locatie: Nog niet bekend
Direct opslaan in uw agenda

Optionele datum voor de werkconferentie van de raad en het college. De datum wordt vastgelegd na inventarisatie of het minimumaantal deelnemers, zoals in het presidium is vastgesteld, wordt bereikt (24 raadsleden).

Terug