Informele discussieavond over omgevingsvisie Julianadorp

Informele discussieavond over omgevingsvisie Julianadorp

  • 28 mei 2019 19:00 tot 21:30
  • locatie: Plaza Stadhuis (Bijlweg 20)
Direct opslaan in uw agenda

Geachte raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een informele discussieavond op dinsdag 28 mei 2019 om 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Plaza van het Stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder. Deze discussieavond staat in het teken van consultatie en gedachtewisseling met de raads- en commissieleden over de hoofdlijnen uit de Omgevingsvisie Julianadorp.

 

Op 15 april j.l. heeft in de raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer een eerste consultatie plaatsgevonden. Op basis van de ontstane discussie willen wij graag met u verder van gedachten wisselen over een aantal onderwerpen. Eerder is hiervoor de datum 13 mei genoemd. Maar om tot een zo vrij mogelijke discussie te komen, kiezen wij voor een informele avond buiten de reguliere commissiesetting.

 

Hoe zal de avond eruit zien?

Met een combinatie van inbreng van informatie en een actieve werkvorm willen wij de discussie levendig- en de consequenties inzichtelijk maken. Wij verwachten dat we aan het einde van de avond een beeld te hebben van wat u belangrijk vindt op de hoofdlijnen. De bevindingen zullen richtinggevend zijn bij de totstandkoming van de omgevingsvisie.

 

Het programma is als volgt:

 

1. Opening

2. Korte inleiding op vraagstukken

3. Nader inzoomen op vraagstukken: 

Mogelijkheden potentiële ontwikkelgebieden

(wenselijkheid en karakter van/randvoorwaarden bij een eventuele ontwikkeling):

- Gebied tussen Willem-Alexanderhof en Noorderhaven

- Gebied binnen de Noorderhaaks

- Gebied tussen de Noorderhaaks en het Yperhof

- Duinzoom Zuid (tussen Callantsogervaart en Van Forreestweg)

- Duinzoom Noord (vanaf camping Noordersandt tot Mariëndal)

 

Strategische keuzes:

- Ontwikkeling centrumgebied Julianadorp/Loopuytpark

- Hoe om te gaan met toekomstontwikkelingen in de agrarische sector

- Op peil houden leefbaarheid en woonkwaliteit bestaande woonbuurten

- Revitaliseren verblijfsrecreatie

- Prioritering: waar ligt de meeste prioriteit voor inzet van de gemeente?

 

Hoe verloopt het proces verder? 
Voor de zomervakantie zal een ontwerp-omgevingsvisie ter inzage worden gelegd. Een ieder heeft dan zes weken de tijd om een officiële reactie te geven. Deze reacties worden beoordeeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording en waar nodig wordt de ontwerp-omgevingsvisie bijgesteld. In het najaar van 2019 wordt de gemeenteraad om besluitvorming gevraagd op basis van deze stukken.

Wij kijken er naar uit u op 28 mei a.s. in de Plaza te verwelkomen. Tot dan!

Terug

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 mei 2019, er zijn geen activiteiten 2 mei 2019, er zijn geen activiteiten 3 mei 2019, er zijn geen activiteiten 4 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 5 mei 2019, er zijn geen activiteiten
6 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 7 mei 2019, er zijn geen activiteiten 8 mei 2019, er zijn geen activiteiten 9 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 10 mei 2019, er zijn geen activiteiten 11 mei 2019, er zijn geen activiteiten 12 mei 2019, er zijn geen activiteiten
13 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 14 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 15 mei 2019, er zijn geen activiteiten 16 mei 2019, er zijn geen activiteiten 17 mei 2019, er zijn geen activiteiten 18 mei 2019, er zijn geen activiteiten 19 mei 2019, er zijn geen activiteiten
20 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 21 mei 2019, er zijn geen activiteiten 22 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 23 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 24 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 25 mei 2019, er zijn geen activiteiten 26 mei 2019, er zijn geen activiteiten
27 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 28 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 29 mei 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 30 mei 2019, er zijn geen activiteiten 31 mei 2019, er zijn geen activiteiten