Panorama Nederland komt naar de kop.

Panorama Nederland komt naar de kop.

  • 13 juni 2019 13:00 tot 16:00
  • locatie: Schouwburg De Kampanje
Direct opslaan in uw agenda

... een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het programma ziet er in het kort als volgt uit:

  • Rijksbouwmeester Floris Alkemade schetst de toekomst van Nederland in 2100
  • Paulus Emden Huitinga, creatief directeur Identity matching, vertelt over de verschillende identiteiten binnen dit gebied en welke keuzes dat met zich meebrengt
  • Lex Brans, projectleider Versnelling Woningbouw MRA, gaat in op de kansen voor woningbouw in relatie tot de economische ontwikkelingen in de kop van Noord-Holland en de winst van samenwerking.
  • Bart Vink, seniorprogrammamanager bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gaat in op het regionaal economisch perspectief van de Kop en de noodzaak tot samenwerking
  • Aansluiting is er een forumdiscussie en een netwerkborrel.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u zich dan aan via jiv@denhelder.nl

Terug