Technische toelichting begroting 2020

Technische toelichting begroting 2020

  • 18 september 2019 18:00 tot 19:15
  • locatie: Plaza Drs. F. Bijlweg 20
Direct opslaan in uw agenda

Voor de raads- en commissieleden wordt een toelichting gegeven op de concept-programmabegroting 2020 (en meerjarenbegroting 2021-2023).

Terug