Algemene Ledenvereniging Vereniging NH gemeenten

Algemene Ledenvereniging Vereniging NH gemeenten

  • 11 oktober 2019 09:30 tot 15:00
  • locatie: Raadhuis Medemblik, Dick Ketlaan 21
Direct opslaan in uw agenda

Regionale samenwerking staat hoog op de agenda van gemeenten, provincie en rijk. Economische ontwikkeling is een thema dat niet of nauwelijks aan gemeentegrenzen is gebonden. De effecten van economische ontwikkelingen zijn echter wél aan grenzen gebonden.

Hoe verhoudt het gemeentebestuur zich tot grootschalige bedrijvigheid? Heeft het bestuur nog wel wat te vertellen, of overkomt het ons allemaal? Zijn er keuzes in de rolopvatting. Wat is de wenselijke positie van een gemeentebestuur en wat vraagt dat voor competenties, ervaring en affiniteit?  Noord-Hollandse ervaringen zijn er o.a. in Velsen, met de Zeehaven IJmuiden NV; Tata Steel en de Nuon-elektriciteitscentrale. Hoe gaan zij met bestuurlijke opgaven bij onderwerpen als de milieubelasting. En pakt men de zaken aan in Holland boven Amsterdam, in de kop van Noord-Holland.

Terug