Workshop strategische beleidsvisie Woningstichting Den Helder Vastgoed

Workshop strategische beleidsvisie Woningstichting Den Helder Vastgoed

  • 19 november 2019 13:00 tot 17:00
  • locatie: Bibliotheek School 7, Theaterzaal
Direct opslaan in uw agenda

Geachte leden van de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer,

Helder Vastgoed BV / Woningstichting Den Helder bereidt een nieuwe Strategische Beleidsvisie voor. In die visie zullen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals wijkontwikkeling en herstructurering, die u en uw organisatie raken. Daarom nemen wij uw gedachten over deze onderwerpen graag mee in onze visie.

 

Wij nodigen u uit om op 19 november a.s. ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur met ons en met de andere belanghebbenden over dit onderwerp in gesprek te gaan. Edzo Bindels van stedenbouwkundig bureau West 8, heeft zich bereid getoond deze sessie in te leiden.

 

Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u zich uiterlijk tot 5 november opgeven bij directiesecretaresse mevr. M. Borst, via het mailadres mborst@woningstichtingdenhelder.nl.

 

De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal (zaal 7) in bibliotheek School 7, Keizersgracht 94  te Den Helder.  

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 19 november.

 

Met vriendelijke groet

 

Robbert Waltmann

Algemeen directeur Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV

Terug