Webinar RMP (Regionaal Mobiliteits Programma NH)

Webinar RMP (Regionaal Mobiliteits Programma NH)

  • 24 september 2020 15:30 tot 17:00
  • locatie: online
Direct opslaan in uw agenda

uitnodiging is bestemd voor Raads- en Statenleden van de Provincies Noord-Holland en Flevoland.

Wij willen u graag informeren over de uitgevoerde CO2-nulmeting, ambitie, doelstellingen, huidige stand van zaken en het vervolgproces van het RMP. Ook zullen we ingaan op het besluitvormingsproces en de wijze waarop u betrokken wilt worden in dit regionale proces. We hopen u hierin mee te nemen tijdens een informatief én interactief online webinar waar u ook de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. 

In het RMP werken gemeenten, provincies en Vervoerregio in Noord-Holland en Flevoland aan een samenhangend programma met maatregelen om de CO2-uitstoot van mobiliteit te verminderen en waar mogelijk kansen te benutten waar het gaat om veiligheid, leefbaarheid en slimme mobiliteit. Afgelopen maanden is de basis gelegd voor dit programma. Nu is het de tijd om gezamenlijk tot maatregelen te komen. De bedoeling is om van het RMP een gezamenlijk programma van alle decentrale overheden en andere relevante partijen in Noord-Holland en Flevoland te maken. De maatregelen worden in drie deelregio’s (Noord-Holland Noord, Metropoolregio Amsterdam en Noordoost Flevoland) in onderlinge afstemming opgesteld.

Webinar RMP

Om u bij te praten over het RMP nodigen wij u hierbij uit voor een informatief webinar. Tijdens het webinar komen de uitgangssituatie, de ambitie, doelstellingen, huidige stand van zaken en het vervolgproces van het RMP aan bod. Ook gaan we in op het regionale besluitvormingsproces en de wijze waarop u daarbij wordt betrokken. Bestuurders van de provincies en Vervoerregio delen hun beelden over het RMP met u en beantwoorden uw vragen.

Vragen?
Met het webinar willen we voorzien in uw informatiebehoefte en beantwoorden we de vragen die u over het RMP heeft. Om dat zo goed mogelijk te doen, ontvangen we graag vóór 14 september uw vragen. U kunt uw vragen indienen via het aanmeldformulier. Vragen kunnen inhoudelijk gaan over het RMP maar ook over het vervolgproces en de besluitvorming. Uw vragen vormen de basis voor een interview samen met de bestuurders van de provincie en Vervoerregio. Voor spontane vragen aan de bestuurders of de projectleider van het RMP is ook ruimte tijdens het webinar.

Aanmelden
Wij vragen aan u om via deze link aan te melden als u dit webinar wilt bijwonen. Wanneer u zich aanmeldt met uw emailadres, ontvangt u op dit adres meer informatie over het webinar zoals het programma, ontvangt u de link voor deelname via MS Teams, en kunt u uw vragen met ons delen. Alvast bedankt voor het aanmelden.

Klik hier om u aan te melden voor dit webinar

Kernteam RMP (provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, P2) 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 2 september 2020, er zijn geen activiteiten 3 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 4 september 2020, er zijn geen activiteiten 5 september 2020, er zijn geen activiteiten 6 september 2020, er zijn geen activiteiten
7 september 2020, er zijn geen activiteiten 8 september 2020, er zijn geen activiteiten 9 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 10 september 2020, er zijn geen activiteiten 11 september 2020, er zijn geen activiteiten 12 september 2020, er zijn geen activiteiten 13 september 2020, er zijn geen activiteiten
14 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 15 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 16 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 17 september 2020, er zijn geen activiteiten 18 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 19 september 2020, er zijn geen activiteiten 20 september 2020, er zijn geen activiteiten
21 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 22 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 23 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 24 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 25 september 2020, er zijn geen activiteiten 26 september 2020, er zijn geen activiteiten 27 september 2020, er zijn geen activiteiten
28 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 29 september 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 30 september 2020, er zijn geen activiteiten