Geannuleerd: Politieke avond over Openbare ruimte

  • 20 maart 2023 19:30
  • locatie: Raadzaal, Kerkgracht 1
Direct opslaan in uw agenda

Geachte raads- en commissieleden,

 Vanwege verdrietige omstandigheden, het overlijden van één van de teamleden van team openbare ruimte, is de informatieavond van aanstaande maandag 20 maart geannuleerd.

Uw raad zal ter voorbereiding op de commissiebehandeling van het voorstel over het Programma Stedelijk Water & Riolering 2023 – 2027 breder worden geïnformeerd, over de exacte datum ontvangt u een bericht. 

Het overige programma van de informatieavond zal op een nader te bepalen moment worden gepresenteerd, ook hierover ontvangt u een nader bericht.

 Met vriendelijke groet,

Maarten Hanegraaf

bestuursadviseur