Bestuurlijke uitwisseling

  • 15 september 2023 13:00 tot 20:00
  • locatie: Gemeente Schagen (organisatie)
Direct opslaan in uw agenda

Organisatie bij Marja de Vries, gemeente Schagen.

Zie eerder toegezonden uitnodiging aan raadsleden, college van B&W, gemeentesecr en griffie.