Eindverantwoording fractievergoedingen 2018

Onderstaand treft u aan de vaststelling van de eindverantwoording fractievergoeding van de diverse fracties over 2018. De achterliggende stukken liggen ter inzage bij de raadsgriffier.

Beter voor Den Helder

CDA

VVD

D66

Stadspartij Den Helder

ChristenUnie

PvdA

GroenLinks

Behoorlijk Bestuur

PVV

Seniorenpartij

Gemeentebelangen