Raadsgriffie

De raadsgriffie: ondersteuning en advies

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies. Zo helpt de griffie bij het samenstellen van de agenda’s van vergaderingen en het verspreiden van de vergaderstukken. Daarnaast denkt de griffie mee met de leden van de gemeenteraad, onder andere met inhoudelijke adviezen, het ondersteunen van werkgroepen uit de raad en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten en naar het college van burgemeester en wethouders.

Menno Huisman is raadsgriffier. Hij is eerste adviseur en aanspreekpunt voor de raadsleden en de burgemeester (in zijn rol als voorzitter van de raad). Het team bestaat daarnaast uit vier raadsadviseurs en collega’s die het team ondersteunen.

Wat doet de raadsgriffie voor inwoners en organisaties?

De raadsgriffie kan ook voor u van belang zijn, bijvoorbeeld als u wilt inspreken tijdens vergaderingen of als u een idee voor onze gemeente heeft. Daarnaast worden raadsleden regelmatig uitgenodigd voor een bezoek aan bedrijven of organisaties en voor bijeenkomsten. Dit alles wordt gecoördineerd door de griffie.

Meer weten of van gedachten wisselen over een uitnodiging of een bijeenkomst? Neem dan contact op met de griffie via tel. (0223) 678105 of per e-mail via griffie@denhelder.nl.

Jaarplan en jaarverslag raadsgriffie

Hieronder staan het jaarplan en het jaarverslag van de raadsgriffie.