Rekenkamer

Elke gemeente heeft een rekenkamer: dat is wettelijk verplicht. De rekenkamer onderzoekt of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Op basis daarvan wordt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur bepaald. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk via www.denhelder.nl.

Hoe werkt de rekenkamer?

De rekenkamer maakt elk jaar een lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Suggesties voor onderwerpen worden aangedragen door de leden van de rekenkamer zelf, de raad, het college, raadscommissies en inwoners van de gemeente Den Helder. De rekenkamer bepaalt daarna zelf welke onderwerpen onderzocht gaan worden.

Contact met secretaris Martine Klaassen Bos

Martine Klaassen Bos is secretaris van de Rekenkamer in Den Helder. Ze is bereikbaar via mailadres via m.klaassenbos@denhelder.nl

>> Meer weten over Martine? Lees hier

Missie Rekenkamer

De Rekenkamer heeft de volgende missie: De Rekenkamer wil met een open, positief-kritische houding, zorgvuldig en gedegen onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners van Den Helder. 

Verordening op de Rekenkamer Den Helder

De Rekenkamer werkt volgens de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Verordening gemeentelijke rekenkamer Den Helder 2023’. De interne spelregels en de vergaderorde van de rekenkamer staan in het ‘Reglement van orde Rekenkamer Den Helder’. Bekijk hier deze documenten

Objectief en onafhankelijk

Een rekenkamer werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. Het werk van de rekenkamer is objectief en onafhankelijk , zowel van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie als van inwoners. bedrijven en instellingen van Den Helder. 

Privacy

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom heeft de rekenkamer in de privacyverklaring vastgelegd waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken.