Algemeen

Wilt u invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid, dan moet u eerst weten waarmee de bestuurders bezig zijn. De gemeente Den Helder vindt openbaarheid en voorlichting over het (beoogde) gemeentelijk beleid daarom van groot belang.

Zo zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies in principe openbaar. De data en de agenda's van de vergaderingen worden van tevoren gepubliceerd (zie onder: vergaderingen). De raads- en commissiestukken kunt u via deze website inzien of u kunt hiervoor een afspraak maken met de griffie. De debatten van de gemeenteraad kunt u rechtstreeks volgen via de homepagina op deze website, en via Regio Noordkop TV. Bij Ziggo op digitaal kanaal 41, bij KPN op 1463 en bij T-Mobile op 841.Kijk voor alle frequenties op https://www.regionoordkop.nl/frequenties/

Raad in vergadering

Raad-klein-formaat