Brief aan gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar postbus 36, 1780 AA Den Helder, een e-mail stuurt u naar griffie@denhelder.nl

Openbaar
Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar, maar op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Iedere vrijdag ontvangen de raadsleden een lijst met ingekomen stukken.

Om op te letten
Vermeld altijd in de brief uw naam en adres.