Brief aan gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar postbus 36, 1780 AA Den Helder, een e-mail stuurt u naar griffie@denhelder.nl

Openbaar
Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar, maar op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd. Iedere vrijdag ontvangen de raadsleden een e-mail met daarin een lijst met ingekomen stukken. Deze wordt ook geplaatst op de website van de gemeenteraad.

Om op te letten
Vermeld altijd in de brief uw naam en adres. Wij verzoeken u geen namen van ambtenaren te vermelden. Wanneer u wel namen vermeldt, dan behouden wij het recht voor uw brief niet op de lijst met ingekomen stukken voor de raad te plaatsen.