Brief aan gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar postbus 36, 1780 AA Den Helder, een e-mail stuurt u naar griffie@denhelder.nl

Openbaar
Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar. Uw brief wordt daarom wekelijks geplaatst op de website van de gemeenteraad. De raadsleden ontvangen daarnaast iedere vrijdag een e-mail met daarin de ingekomen stukken.

Indien u bezwaar hebt tegen publicatie van uw adres en persoonsgegevens op de website, dan kunt u dit aangeven.

Om op te letten
Vermeld altijd in de brief uw naam en adres. Wij verzoeken u geen namen van ambtenaren te vermelden. Wanneer u wel namen vermeldt, dan behouden wij het recht voor uw brief niet op de lijst met ingekomen stukken voor de raad te plaatsen.