Brief aan gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar postbus 36, 1780 AA Den Helder, een e-mail stuurt u naar griffie@denhelder.nl

Openbaar
Brieven aan de gemeenteraad zijn openbaar. Uiteraard houden wij er rekening mee dat gevoelige informatie niet openbaar op de site komt te staan. Dit doen wij door brieven te anonimiseren. Iedere vrijdag ontvangen de raadsleden een bestuursmail met de ingekomen stukken.

Om op te letten
Vermeld altijd in de brief uw naam en adres.