Inspreken

Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Tijdens iedere vergadering is voor spreekrecht in totaal maximaal een kwartier beschikbaar. Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan drie insprekers, dan verdeelt de voorzitter het kwartier evenredig onder het aantal sprekers. U kunt het woord niet voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan. Ook kunt u niet inspreken over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, als het op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is een klacht in te dienen.

Wilt u inspreken, meldt dat dan even bij de raadsgriffie (telefoon 14 0223, e-mail griffie@denhelder.nl) uiterlijk 24 uur voor aanvang van de raads- of commissievergadering.