Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek

U kunt als externe partij, bijvoorbeeld een instelling of organisatie, raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich via zulke werkbezoeken nader laten informeren over onderwerpen waarvoor zij specifieke belangstelling hebben.

Ook kan het zijn dat u, bijvoorbeeld in uw straat, buurt of wijk, een initiatief hebt genomen dat u met de raadsleden wilt delen. Misschien dat mensen elders in de stad ook van een dergelijk initiatief kunnen profiteren. Wilt u de raadsleden  uitnodigen om te komen kijken of om hierover te komen praten? Of wilt u om een andere reden eens een aantal raadsleden uitnodigen?
De raadsgriffie kan u adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.

U kunt uitnodigingen toesturen via griffie@denhelder.nl.

Als u wilt weten hoeveel mensen er komen, vermeld dan een uiterlijke aanmeldingsdatum en op welke wijze de raadsleden zich kunnen aanmelden.

De griffie plaatst uitnodigingen na ontvangst op de evenementenkalender. Wekelijks ontvangen de raadsleden een overzicht van de binnengekomen uitnodigingen.