CDA

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

69 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

148 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

223 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

180 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag