CDA

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

124 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

180 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

79 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag