ChristenUnie

Stemgedrag (56 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
26 november 2019 Voorstel met betrekking tot de oprichting van een erfgoedorganisatie. 2 0 0
26 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder. 2 0 0
26 november 2019 Voorstel tot het voor 2020 met de pilot gebiedsgerichte aanpak inzetten op de buurten Middelzand-Noord, Tuindorp-Oost, De Schooten-Centrum en Huisduinen 2 0 0
26 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt. 2 0 0
26 november 2019 Voorstel met betrekking tot de eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 2 0 0
26 november 2019 Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 2 0 0
25 november 2019 Motie De wereld in beweging Groen en Fit van het IVC 0 2 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel de Verordening vertrouwenscommissie 2015 in te trekken en de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 vast te stellen. 2 0 0
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder. 2 0 0
7 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing 2020 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.17 GroenLinks Ambitie energielabel van C naar B 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.16 PVV Uitrustig Helderse boa's 0 2 0
7 november 2019 Motie 6.15 GroenLinks Lichtreclame bij bedrijven 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.13 PvdA Wildopvang onderbrengen bij de Helderse Vallei 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.10 VVD, CDA Julianadorp 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.9 D66 Verbetering openbaar vervoer Julianadorp 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.8 D66 Openbaar vervoer Huisduinen 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.4 ChristenUnie Bijdrage noodhulp Ambon 2 0 0
7 november 2019 Motie 6.3 PVV Begrotingsjaar 2021 sluitend en in evenwicht 0 2 0
7 november 2019 Motie 6.1 PVV, GrL, GB, BB Alternatieve locaties nieuwbouw stadhuis 0 2 0
7 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2020 2 0 0
7 november 2019 Amendement 6.8 GroenLinks Aanpssing ambitie CO2 prestatieladder 2 0 0
7 november 2019 Amendement 6.7 GroenLinks Visie wijkgericht werken 0 2 0
7 november 2019 Amendement 6.6 GroenLinks Structureel budget inclusieve samenleving 0 2 0
7 november 2019 Amendement 6.5 BB, PVV, D66, GrL verhoging bekostiging LOS 2 0 0
7 november 2019 Amendement 6.4 GroenLinks schrappen extra middelen Kampanje 0 2 0
6 november 2019 Amendement 6.2 D66 schrappen beslispunt 3 0 2 0
6 november 2019 Amendement 6.1 PVV Wijziging beslispunt 1 (toevoeging onttrekking A.R.) 0 2 0
4 november 2019 Initiatiefvoorstel CDA oprichten Jongeren Adviesraad 2 0 0
4 november 2019 Amendement 12.1 CDA tav de JAR (wijziging uitgangspunten 6 t/m 8) 2 0 0
4 november 2019 Amendement 12.2 GroenLinks tav de JAR (leeftijd 12 jaar ipv 15 jaar) 0 2 0
4 november 2019 Voorstel mbt de tweede tussenrapportage 2019 2 0 0
4 november 2019 Amendement 11.1 kansrijke ideeen op bewoners ideeenmarkt 2 0 0
22 oktober 2019 Voorstel tot het instemmen met de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de RES NHN op te stellen. 2 0 0
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Comfortabel wonen Den Helder 2019. 2 0 0
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening Den Helder 2019. 2 0 0
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan verplaatsing Lidl Julianadorp. 2 0 0
22 oktober 2019 Bekrachtigen geheimhouding van de op 1 oktober 2019 ter beschikking gestelde documenten naar aanleiding van een informatieverzoek met betrekking tot beveiligingsbedrijf DHS van de fractie van Behoorlijk Bestuur. 2 0 0
20 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel financiƫle bijdrage aan Port of Den Helder. 2 0 0
20 september 2019 Amendement A 11.1 voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de omgevingsvergunning Rijksweg 78. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019. 2 0 0
16 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen 2 0 0
16 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours 0 2 0
16 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen 0 2 0