ChristenUnie

Stemgedrag (12 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
20 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel financiƫle bijdrage aan Port of Den Helder. 2 0 0
20 september 2019 Amendement A 11.1 voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de omgevingsvergunning Rijksweg 78. 2 0 0
20 september 2019 Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019. 2 0 0
16 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen 2 0 0
16 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours 0 2 0
16 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen 0 2 0