E.C. Saliha

Stemgedrag (12 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
20 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden.
20 september 2019 Voorstel financiële bijdrage aan Port of Den Helder.
20 september 2019 Amendement A 11.1 voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021.
20 september 2019 Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de omgevingsvergunning Rijksweg 78.
20 september 2019 Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
16 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen
16 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours
16 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen
11 1 0