E.G.J. Kootkar

Stemgedrag (17 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
22 oktober 2019 Voorstel tot het instemmen met de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de RES NHN op te stellen.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Comfortabel wonen Den Helder 2019.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening Den Helder 2019.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan verplaatsing Lidl Julianadorp.
22 oktober 2019 Bekrachtigen geheimhouding van de op 1 oktober 2019 ter beschikking gestelde documenten naar aanleiding van een informatieverzoek met betrekking tot beveiligingsbedrijf DHS van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
20 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden.
20 september 2019 Voorstel financiële bijdrage aan Port of Den Helder.
20 september 2019 Amendement A 11.1 voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021.
20 september 2019 Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de omgevingsvergunning Rijksweg 78.
20 september 2019 Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
18 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours
18 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
18 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen
0 0 17