G.J.S. Oudijk

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

69 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

102 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag