H.M. Krul

Stemgedrag (7 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
16 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen
16 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours
16 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen
16 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden
16 september 2019 Voorstel financiele bijdrage Port of Den Helder
16 september 2019 Amendement CDA 11.1 fractieondersteuning
7 0 0