L.G.J.M. van Esdonk

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

49 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

223 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

180 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

79 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag