M. Boessenkool

Stemgedrag (89 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
4 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges)
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief
10 0 0