M. Kisteman

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

 

 

 

Nevenfuncties

  • Teamleider, Jac. P. Thijsse College (bezoldigd)
  • Voorzitter, GMR Meerwerf (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger, Veilig Verkeer Nederland (onbezoldigd)
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens