R.J. de Graaf

Naam: R.J. de Graaf

Cie.lid, GroenLinks
richarddegraaf@gmx.com

Algemeen

TELEFOONNUMMER
0223-633125

Nevenfuncties

 • Zelfstandig strategisch adviseur (bezoldigd);
 • Ambtelijk secretaris centrale ondernemingsraad Leger des Heils (bezoldigd);
 • Zelfstandig ondernemer Boerderij Spoorzicht Camping Le Maire (bezoldigd);
 • Lid PvdA netwerk Defensie (onbezoldigd);
 • Afgevaardigde Noord-Holland Noord ledenvergadering DELA (bezoldigd);
 • Lid Belangenvereniging Bomen Op Stand (BBOS, bezoldigd);
 • Adviserend lid LTO panel Gemeenschappelijk Landbouw Beleid EU (onbezoldigd);
 • Lid FNV sector Zelfstandigen (onbezoldigd);
 • Lid Rugby Club Den Helder (onbezoldigd);
 • Lid beroepsvereniging onderzoeksjournalistiek VVOJ.org (onbezoldigd);
 • Algemeen bureauredacteur Regio Noordkop (bezoldigd);
 • Ledenraad coöperatie AB Vakwerk (onbezoldigd).

 

 

 

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Cie.lid, GroenLinks
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens