R.N. Bruin

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

73 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

223 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

180 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

79 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag