Ideeënmarkt voor inwoners

Raad Den Helder gaat ideeën 'shoppen' bij inwoners

Vorig jaar voor het eerst geïntroduceert in de Helderse politiek: een ‘Ideeënmarkt voor inwoners’. Inwoners die denken goede ideeën te hebben voor de stad, krijgen tijdens de Ideeënmarkt de kans om die te 'verkopen' aan leden van de gemeenteraad. Politiek was nog nooit zo makkelijk.

Voor wie?

De ideeënmarkt is vooral voor onze inwoners. De gemeenteraad organiseert de ideeënmarkt omdat zij graag inwoners op een creatieve en constructieve manier wil betrekken bij de besluitvorming van de raad. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren tijdens de ideeënmarkt, tenzij zij een idee presenteren dat valt buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten en direct ten goede komt aan de Helderse samenleving. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de Helderse samenleving. 

Waarom een ideeënmarkt?
De ideeënmarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Den Helder bij de politiek te vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. De raad meent dat onder andere een ideeënmarkt een geschikt middel hiertoe is. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. Met of zonder idee. Meepraten en/of meeluisteren mag ook.

Hoe werkt de ideeënmarkt?
Een ideeënmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes/tafels, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. Alle deelnemers krijgen drie minuten om hun idee te pitchen. Vervolgens lopen raadsleden over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigt raakt van zo’n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering).

Hoe kunt u zich aanmelden?
Zodra de datum van de nieuwe Ideeënmarkt bekend is wordt ook het aanmeldformulier beschikbaar. Houdt hiervoor de website en/of de facebookpagina van de gemeenteraad goed in de gaten. Voor meer informatie over de Ideeënmarkt kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@denhelder.nl of telnr. 0223-678107.

Waar moet uw idee aan voldoen?
Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, ouderenhangplekken etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Den Helder zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid). Verder moet de realisatie passen binnen het vastgestelde budget.

Wanneer?

De exacte datum voor 2020 is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is wordt daar breed over gecommuniceerd.

Collage

Foto Ideeënmarkt voor inwoners 2019