Word ook Gast van de raad

In gesprek met de gemeenteraad, serieus en gezellig

Wie zich uitspreekt, wordt gehoord!

Hoe werkt de gemeenteraad? Wie zitten er in? Hoe kan ik als inwoner invloed uitoefenen op de lokale politiek? Geef u op als Gast van de Raad en krijg antwoord op deze vragen.

Weet u wat de raad doet?
De gemeenteraad: 31 stadgenoten die u hebt gekozen om uw belangen te behartigen bij belangrijke beslissingen in en over Den Helder. Of het nu gaat om de herinrichting van uw wijk, de nieuwbouw van een school, de uitbreiding van de haven, het cultuurbeleid, sociale voorzieningen, groenbeheer, onderwijs, sport of veiligheid: de gemeenteraad heeft het voor het zeggen. Het zijn allemaal zaken die u direct of indirect raken. Daarom is het belangrijk dat de raadsleden weten wat er bij u leeft. Ze kunnen dan rekening houden met uw mening.

Het programma van Gast van de Raad
Enkele raadsleden en de griffier zorgen voor uw ontvangst. Tijdens een maaltijd krijgt u uitleg over de rol van de gemeenteraad en de griffie, en de werkwijze van de raad. Het is een informele bijeenkomst, dus u kunt tussendoor al uw vragen stellen. Dan volgt een meet & greet met de burgemeester die een toelichting geeft op de agenda van de raadsvergadering. Daarna woont u de raadsvergadering bij. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten met de raadsleden onder het genot van een drankje. Wij horen dan graag hoe u de avond hebt ervaren.

Wilt u Gast van de Raad worden dan moet u nog heel even geduld hebben....
De raadsleden stellen het erg op prijs wanneer u belangstelling toont. En zij gebruiken uw ervaringen en commentaar weer om de lokale politiek aantrekkelijker te maken.

Helaas leent de huidige vergaderlocatie op de Kerkgracht zich niet voor deze activiteit. Wilt u gast zijn van de raad? U kunt u vast aanmelden voor Gast van de Raad voor ná het zomerreces in 2023 via het aanmeldformulier in deze link, of neem contact op met de raadsgriffie, via e-mail: RHS@denhelder.nl of telefonisch via nummer (0223) 67 81 07.

Denk dus niet: “het heeft geen zin, ‘ze’ luisteren toch niet naar mij”. Alleen als u zich uitspreekt wordt u gehoord! Laat het niet van één kant komen. Want de gemeente, dat zijn we toch allemaal?

Data
volgt.