Reguliere raadscommissies

De raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • welzijn;

 • sociale zekerheid;

 • volksgezondheid;

 • wijkgericht werken;

 • onderwijs (inclusief volwasseneneducatie)

 • kinderopvang;

 • sport- en jeugdzaken;

 • cultuur.

 De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing;

 • openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- Politiezaken);

 • personeel en organisatie;

 • communicatie;

 • onderzoek en statistiek;

 • juridische zaken;

 • financiën (inclusief Grondzaken);

 • economische zaken;

 • werkgelegenheid;

 • toerisme;

 • evenementen.

 De raadscommissie Stadsontwikkeling en –beheer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • ruimtelijke ontwikkeling;

 • centrumontwikkeling;

 • ISV;

 • volkshuisvesting;

 • verkeer;

 • stadsbeheer;

 • milieu;

 • energiezaken.