Jaarplan

Het jaarplan van de griffie verschijnt in het eerste kwartaal van het lopende jaar. Het gaat in op de positie en rol van de raadsgriffie bij het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Daarbij wordt een globaal beeld geschetst van de taken die de raadsgriffie uitvoert en welke uitgangspunten de raadsgriffie voor zichzelf hanteert.