Algemeen

Wat doet de griffie?
De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies. De raad geeft de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Daarnaast heeft de raad een volksvertegenwoordigende en controlerende functie. De raadsgriffie staat de raadsleden bij deze werkzaamheden bij. De griffie is gehuisvest op de Verkeerstorenweg 3.

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. De griffiemedewerkers:

  • zorgen ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid;
  • verzorgen de informatievoorziening van en naar raad en commissies;
  • stellen de vergaderagenda‚Äôs samen;
  • ondersteunen en adviseren de voorzitter van de raad en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
  • helpen raadsleden bij het formuleren van vragen, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.