S. Hamerslag

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Stemmen staken

139 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

148 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

223 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

180 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

79 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag