S.D. Romar

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken