Colofon

Eindverantwoordelijkheid en eindredactie:
Raadsgriffie gemeente Den Helder 
Postbus 36
1780 AA Den Helder
Telefoon: 14 0223
E-mail: griffie@denhelder.nl

© Gemeente Den Helder 2021