Disclaimer

De raadsgriffie van de gemeente Den Helder streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Den Helder aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Fout gevonden?
Wij doen natuurlijk onze uiterste best om de juiste en meest actuele informatie op de website te zetten. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen toch foutjes voorkomen op de site. Wij zijn u erg dankbaar als u deze fouten wilt melden via griffie@denhelder.nl

Contact met de Raad? Kijk naar de voorwaarden
Communicatie tussen burgers en de gemeente door middel van e-mail komt steeds vaker voor. Om het e-mailverkeer in goede banen te leiden mag de gemeente voorwaarden stellen waaraan een e-mailbericht moet voldoen voordat het in behandeling genomen wordt. Burgemeester en wethouders hebben onlangs voorwaarden vastgesteld voor het in behandeling nemen van e-mail.

Voorwaarden in behandeling nemen van e-mail
De gemeente mag voorwaarden stellen waaraan een e-mailbericht van derden moet voldoen om in behandeling te worden genomen. De voorwaarden die de gemeente stelt voor het in de behandeling nemen van een e-mail zijn:
- De afzender is bekend d.m.v. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
- Het e-mailbericht bevat geen scheldwoorden, vloeken of racistische uitingen
- Het e-mailbericht is gesteld in de Nederlandse (incl. Friese), Engelse, Duitse of Franse taal.

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geeft bovendien aan dat een bericht geen onevenredige last mag leggen op het bestuurlijke proces. Hierbij kunt u denken aan de zwaarte van het document of aan de documentstructuur van een e-mail.
Met bovenstaande heldere voorwaarden kunnen we bepalen wanneer een e-mail niet in behandeling wordt genomen.

Responsetijden e-mail
Een e-mailbericht kan 1 of meerdere vragen bevatten. Deze vragen kunnen vrij eenvoudig te beantwoorden zijn of erg ingewikkeld en complex zijn, waardoor een antwoord meer tijd vraagt. Wij streven er naar om u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging te sturen. Enkelvoudige, eenvoudige vragen beantwoorden wij binnen 3 werkdagen. Meerdere vragen en complexe vragen kunnen 3 tot 5 werkdagen in beslag nemen om te bantwoorden. Kunnen wij uw email niet binnen de gestelde termijnen beantwoorden, dan ontvangt u hierover een berichtje.

Privacystatement
De gemeente Den Helder besteedt aandacht aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website van de gemeente Den Helder. Informatie over bezoeken aan www.gemeenteraad.denhelder.nl gebruiken wij alleen ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De persoonlijke informatie die u verstrekt voor informatieverzoeken of e-mail gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

Cookies
Gemeenteraad.denhelder.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van gemeenteraad.denhelder.nl. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om de toegankelijkheid van gemeenteraad.denhelder.nl (indien nodig) te verbeteren.

Copyright
Alle informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal op deze website vallen onder het auteursrecht. Dit ligt bij de gemeente Den Helder. U mag niets gebruiken van deze website zonder onze toestemming.
Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan:
Gemeente Den Helder
T.a.v. de raadsgriffie
Postbus 36
1780 AA Den Helder
Telefoon: 14 0223

Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan en citeren mag met bronvermelding.

© Gemeente Den Helder 2021