Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Op grond van artikel 4, lid 3 van de Verordening op de auditcommissie brengt de auditcommissie advies uit aan de raad over de jaarrekening van de gemeente. De behandeling van de jaarrekening 2011 in de auditcommissie vindt op de volgende momenten plaats: * Woensdag 16 mei 2012: Eerste behandeling * Donderdag 24 mei 2012: Tweede behandeling * Donderdag 31 mei 2012: Afrondend overleg ten behoeve van het advies. Voor de vergaderingen van 16 mei en 24 mei 2012 zijn de porteuillehouder financiĆ«n en de accountant uitgenodigd. Op 16 mei geeft de portefeuillehouder en de accountant een toelichting op de stukken en kunt u reeds de eerste vragen aan hen stellen. Op 24 mei is er vervolgens een tweede gelegenheid tot het stellen van vragen. De jaarrekening 2011, de accountantsverklaring, het verslag van bevindingen van de accountant en de reactie van het college op het verslag van bevindingen komen op donderdag 10 mei 2012 beschikbaar. De behandeling van de jaarrekening 2011 in de raadsbrede commissie en de raad is gepland voor respectievelijk 11 en 25 juni 2012.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met Ernst & Young is overeengekomen dat zij jaarlijks een workshop geven over een onderwerp naar keuze. De auditcommissie wordt gevraagd na te denken over mogelijke onderwerpen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ter kennisname.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...